เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี

 

** แนะนำให้มีการสแกน QR Code ลงทะเบียนแบตเตอรี่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อครั้งแรก 

1.) เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรีรถยนต์ Speedmate (หากมีความเสียหายอันเนื่องจากเหตุผลสาเหตุการผลิต)

แบตเตอรีรถยนต์ Speedmate รับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต นับจากวันที่ซื้อ โดยการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ที่เสียภายใต้เงื่อนไขจากการผลิตเท่านั้น และมีรายละเอียดดังนี้

1.1) ขั้วขาดภายใน (Broken Pole)

1.2) สะพานไฟขาด (Broken Connector)

1.3) การลัดวงจร (Short Circuit)

1.4 ) การประกอบแผ่นธาตุสลับกัน (Cell Reversal)

 

2.) กรณีแบตเตอรีรถยนต์ที่จะไม่ได้รับการเปลี่ยน หรือเคลมลูกใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

แบตเตอรีที่เกิดความเสียหาย (นอกเงื่อนไขการรับประกัน) ฝ่ายเทคนิคของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี ทำการตรวจวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี และหากพบว่าแบตเตอรีรถยนต์เสียหายนอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทางบริษัทจะไม่ทำการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ กรณีแบตเตอรี่เสียหาย (นอกเงื่อนไขการรับประกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) ความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดประเภท หรือบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี ดังต่อไปนี้

2.2) ผิวภายนอกของตัวแบตเตอรี่เกิดการแตก รั่ว ซึม จากการใช้งานเป็นเหตุ

2.3) แบตเตอรีเกิดระเบิด แตก หรือเซลล์เสียหายจากการลัดของวงจรไฟฟ้า จากการกระทำภายนอก เช่น โดนบีบหรือกระแทกอย่างรุนแรง.

2.4) แบตเตอรีรถยนต์ ผิวภายนอกของแบตเตอรี่เกิดการขาด , แกนขาด , ขั้วขาด หรือเกิดการหัก จากการทุบหรือกระแทกจากภายนอก

2.5) แบตเตอรีมีการถูกประจุไฟเข้ามาก จนเกินไป (Over Charge)

2.6) แบตเตอรีมีการคายกระแสไฟมากจนเกินไป (Over Discharge) ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก มีไฟรั่วลงกราวน์ , แรงดันของกระแสไฟชาร์จต่ำกว่าค่ามาตรฐาน (Under Charge) การติดตั้งอุปกรณ์เสริมมากเกินไป  เช่น TV พัดลม เกจวัดต่างๆ เป็นต้น

2.7) รถยนต์มีการใช้งานที่น้อย หรือมีการจอดรถไว้เป็นเวลานานโดยไม่มีการสตาร์ 

2.8) กรณีมีการใช้งานนอกเหนือจากการสตาร์ทรถยนต์ เพียงอย่างเดียว จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี

2.9) กรณีแบตเตอรีเสียหายจากภัยธรรมชาติทั้งหมด และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2.10) การรับประกันแบตเตอรีรถยนต์ จะครอบคลุมการรับประกันเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงรถยนต์เชิงพาณิชย์ หรือรถรับจ้าง
 

 

SpeedMate Battery

เสิร์ฟความ “สด ใหม่” แรงเกินคุ้ม

 

ใช้งานสะดวก .. ด้วยซีลที่สนิท ไร้กังวล เก็บไฟได้นาน

รับประกันโดยไม่ต้องเติมน้ำกลั่น  ตลอดอายุการใช้งาน

ออกแบบฝาท็อปสองชั้น เพื่อควบคุมการระเหยของน้ำกลั่น 

ป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกไปข้างนอก เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน