Sale Exclusive (Motor Oil)
ภาคเหนือ

รายละเอียดงาน :

1. สนับสนุนการขาย ขยายการตลาด เพิ่มฐานลูกค้า

2. ประสานงานระหว่างลูกค้า และองค์กร

3. รวบรวมข้อมูลของงานขาย จัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

1. เพศชาย/หญิง

2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

4. มีประสบการณ์ 0-3 ปี ขึ้นไป

5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี มุ่งมั่นในงานขาย รักงานบริการ

6. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีใบขับขี่ สามารถเดินทางต่างจังหวัด และพักประจำจังหวัดได้

8. มีโน๊ตบุ๊ค เพื่อใช้ในการทำงาน

สวัสดิการ :

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต

– ประกันสุขภาพ

– ประกันอุบัติเหตุ

– โบนัสประจำปี

– เบี้ยขยัน 500-1,000 บาทต่อเดือน

– เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ

– ฝึกอบรม สัมมนา

– กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

ติดต่อสอบถาม :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (คุณมิ้ว)

โทร  :  098-8292745

E-mail : hr1@km-chemical.co.th